2.9.10

inte mer kamera

:Jag beklagar att inte uppdatera bloggen, men tyvärr min kamera fungerar inte, jag är på väg att köpa en, men vet fortfarande inte vilket. . . . förrän då är jag att finnas andra saker. x

: I regret not updating the blog, but unfortunately my camera doesn't work, I'm about to buy one, but still do not know which. . . . until then i'm be posted other things . x


No comments:

Post a Comment

Thank you for reading! All feedback and comments are highly valued.

xx