4.4.13

they say that the world was built for two'

: Jag saknar dig, och jag inser att du är alla. x

3.4.13

corner pocket

 : many decisions to make. x